مطالب و نکات اموزشی مقطع ابتدایی منطقه 15 اموزش وپرورش شهر تهران

ملاحظاتی در آموزش نوشتن

ملاحظاتی در آموزش نوشتن

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم بهمن 1387ساعت 17:56  توسط گروه اموزشی منطقه 15  | 

نسبت وتناسب در درس ریاضی

هدفهای یادگیری: نسبت وتناسب یعنی نحوه ی ارتباط وپیدا کردن رابطه بین دو چیز

۲-در طبیعت چیزهای بسیاری وجود دارد که با هم تناسب دارند

۳-از نسبتهای موجود در طبیعت میتوان قانون ریاضی ساخت وان نشانه نظم در خلقت است.

فعالیتهای یادگیری

۳ نفر از دانش اموزان را پای تابلو می اوریم وازانان می خواهیم که دستهای خود را بلند کنند .سپس از دانش اموزان می پرسیم هر دانش اموز چند دست دارد؟خواهند گفت :۲ دست می گوییم در برابر هر دانش اموز ۲ دست وجود دارد پس نسبت دانش اموز به دست مثل ۱به ۲ است .سپس سئوالات را با ۲ دانش اموز  تکرار میکنیم :حالا ۲ دانش اموز چند دست دارد؟

شکل فعالیتهای اجتماعی یادگیری

دانش اموزان را از قبل به صورت گروهی تقسیم میکنیم .از گروه ها می خواهیم که بگویند نسبت هر دانش اموز هر گروه به چشم -گوش-انگشت را بررسی کرده وروی برگه ای بنویسند ودر اختیار معلم قرار دهند.به انها می گوییم می توانند نسبتهایی که به صورت طبیعی در طبیعت وجود دارد را بنویسند.

ارزیابی

در پایان باید ارزیابی کنیم ایا دانش اموزان مفهوم نسبت را فهمیده اند؟

ایا میدانند در طبیعت بیشتر افریده ها مثل حرکت  ماه وخورشید با هم متناسب هستند؟

ایا میتوانند نسبت را در جدول قرار داده ورابطه را پیدا کنند؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1387ساعت 8:7  توسط گروه اموزشی منطقه 15  | 

اشعار اموزشی ساده در درس ریاضی وعلوم پنجم

بخشپذیری بر عدد۵

هو هو هو       چی چی چی

هفتاد وپنج وشصتیم       رو صندلی نشستیم

یکان پنج وصفر داریم        برای شما پیغام داریم

ما بر ۵ بخشپذیریم            باقیمانده نداریم

بخشپذیری بر ۲

عدد را خوب نگاه کن       به یکانش دقت کن

اگه که بود صفر یا ۲        ۴یا که ۶ بود

هشتم قبوله جونم          حالا بگو بدونم

میشه که تقسیم بشه      بر ۲ بخشپذیر بشه 

اره میشه میشه            یکان زوجه میشه

بخشپذیری بر ۳و۹

بچه ها سلام من عددم    فکری دارم براتون    راهی دارم عزیز جون

برای اینکه ببینی         من قابل قسمتم      بر ۳یا که بر۹

بیا رقمهایم را با همدیگه جمع کن     بعدش حاصل جمعو بر۳یا۹ تقسیم کن

باقیمانده صفر میشه      عدد بخشپذیر میشه

مولکول

هام هام هام                   هوم هوم هوم

اطرافتو نگاه کن             همه جا پر از مواده

هم مایع وهم جامد          بعضی مواد هم گازه

ساخته شدن همشون      از مولکولی که ریزه

کوچکترین ذره است          با چشم دیده نمیشه

اتم

تم تم تم        تم تم تم

کوچولوی ریزه میزه     از مولکولها میریزه

هر مولکولی میدونه    یه ذره ی کوچولو

داره توی وجودش       اتم نام اونه   یادت نره دردونه 

  نوشته شده از زهره شمس              ادامه دارد...............                                  

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم آذر 1387ساعت 18:52  توسط گروه اموزشی منطقه 15  |